Restauració del Llibre mestre de Delfià

Arriba al taller per a ser restaurat el “Llibre de notas dels contractes pertanyents a Salvi Bordas y Casademont, pagès del terme de Delfià y als seus” datat el 1760, però que conté ressenyes de documents des de finals del segle XIV fins al segle XVIII procedent de l‘Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà.

Abans i després de la restauració del Llibre de Delfià de l'Arxiu Comarcal de l'Alt Empordà

La peça té una enquadernació de cartera amb cobertes flexibles de pergamí i reforços als lloms de pell. Formen el bloc quatre quadernets d’unes vint-i-quatre pàgines cadascun i estan cosits amb fil de lli o cànem.

El primer quaDetall dels primers quadernets abans de la restauraciódernet està molt malmès a la zona del tall exterior degut a l’efecte corrosiu dels enzims de microorganismes i, malgrat tots els quadernets estan fràgils en aquesta zona, només hi ha pèrdues greus de suport a les primeres quinze pàgines. De la pàgina cinquanta en endavant les pàgines estan en blanc exceptuant la vuitanta-cinc i la vuitanta-sis que contenen un índex. En general tot el bloc té taques concentrades als talls exterior i inferior possiblement causades per una mullena o potser per miccions de rosegadors.


Detall del llom mossegat per un rosegador

El pergamí de l’enquadernació està força malmès en el plec de la solapa, part coincident amb la zona atacada pels microorganismes. A les zones de plec i de frec el pergamí està esquinçat. S’observa també al llom una zona mossegada per un rosegador entre reforç de pell i reforç de pell que ha deixat al descobert els quadernets. Els reforços de pell es troben molt ressecs i malmesos.


Abans i després de la restauració del Llibre de Delfià de l'AC de l'Alt Empordà

El procés de conservació i restauració s’ha basat en el criteri de mínima intervenció, intentant respectar al màxim la peça i realitzant-li les mínimes modificacions possiles amb la finalitat de garantir-ne la preservació. S’ha hagut de desmuntar, netejar, laminar puntualment a les zones més afectades pels microorganismes, i també s’ha netejat, reforçat i consolidat el pergamí. Novament s’ha tornat a cosir i s’ha dotat l’enquadernació d’una tanca que s’havia perdut.

Vegeu la notícia a la web de la Xarxa d’Arxius Comarcals de la Generalitat de Catalunya

Vegeu la notícia a la web del Consell Comarcal de l’Alt Empordà

(*)Totes les peces publicades compten amb el consentiment dels seus propietaris o responsables de custodia.

Comparteix aquesta pàgina a les xarxes socials!

Go to Top