Restauració dels pergamins del Fons Patxot de l’Arxiu de l’Institut d’Estudis Catalans

Pergamins després de la restauració

Formen aquest conjunt del Fons Patxot uns pergamins i plecs de papers que podem dividir en dos blocs:

  1. El grup A “Pergamins dels Dominics de Puigcerdà. Documents diversos”, està format per un conjunt de 17 pergamins plegats i de mides variades.
  2. El grup C “Pergamins dels Dominics de Puigcerdà. Actes relligades en cobertes de paper i pergamí. Al llom: <>”, està format per conjunt de 30 pergamins i 29 plecs de paper. Aquest grup està relligat amb una enquadernació amb tapes de pergamí.

.

Els pergamins i els plecs de paper enquadernatsTant en un grup com en l’altre els pergamins han estat plegats ja sigui per ser enquadernats o bé amb la finalitat d’ésser emmagatzemats amb més comoditat. Desplegats van des dels 15x20cm als 100x100cm i degut al temps que han estat plegats tendeixen novament a doblegar-se. Hi ha alguns pergamins molt bruts i d’altres de pràcticament nets, això fa pensar que no formaven part d’un mateix conjunt des d’un principi sinó que es van cosir posteriorment.

Estrip perillós en un pergamí després de la restauració

Generalment presenten un bon estat de conservació, els petits estrips o galeries es localitzen a les vores dels documents i sovint no afecten els textos.
Els elements sustentats també es troben en bon estat de conservació exceptuant un parell de casos on la tinta sembla una més fràgil i en algunes zones s’ha desprès del suport. La informació manuscrita es troba a la part de la carn dels pergamins reservant a la part de la flor breus anotacions.

Un dels documents, format per quatre pergamins, abans i després de la restauració

Amb la finalitat de digitalitzar-los i emmagatzemar-los correctament la intervenció ha consistit en netejar i aplanar els pergamins i només s’ha consolidat els estrips que suposaven un perill evident per a la peça.

Un dels pergamins abans i després del procés d'aplanat

(*)Totes les peces publicades compten amb el consentiment dels seus propietaris o responsables de custodia.

Comparteix aquesta pàgina a les xarxes socials!

Go to Top