Conservació i restauració

Restaurem obres realitzades sobre paper, pergamí i pell, sigui quina sigui la tècnica artística que s’hagi fet servir: carbonet, tinta manuscrita, aquarel·la, guaix, impressió, fotografia, etc.

Què fem?

La conservació curativa i la restauració es duen a terme quan la conservació preventiva no ha estat efectiva o ha estat inexistent. Implica una intervenció directa sobre la peça i requereix d’uns criteris mínims que són bàsics i que s’han de plantejar abans de tocar la peça. El patrimoni documental i l’obra gràfica engloben un ampli ventall d’objectes realitzats amb múltiples tècniques que sovint combinen diferents materials, com ara l’enquadernació que pot incloure paper, pell, pergamí i tela en un sol objecte.

Com ho fem?

Al taller només fem servir materials que han estat química i físicament provats. Han demostrat l’estabilitat química i física al llarg del temps i tenen un comportament controlat davant l’envelliment. Així podem assegurar que cap dels materials que utilitzem perjudica la peça restaurada.

La reversibilitat dels materials és un punt molt important a tenir en compte quan s’inicia una restauració. Tenint en compte que la majoria de peces ens sobreviuran (o ens haurien de sobreviure), hem de pensar que en un futur, més o menys llunyà, les restauracions que hem realitzat podrien necessitar ser reversibilitzades, és a dir, eliminades o modificades.

En restauració hi ha un concepte que s’anomena “fals històric”. El fals històric es produeix quan som incapaços de distingir quina és la peça original i quina és la zona que hem reintegrat durant la restauració. Amb el criteri de la legibilitat sempre procurem que la nostra feina sigui fàcilment identificable.

El criteri de la mínima intervenció consisteix actuar el mínim possible per tal d’estabilitzar la peça, per exemple: si un llibre conserva un bon cosit optarem per no descosir-lo si no és estrictament necessari.

Memòria de restauració

L’ingrés al taller d’una peça per a restaurar, implica automàticament una documentació exhaustiva que es tradueix posteriorment en forma de memòria. Aquesta memòria de restauració reflecteix:

  • L’estat de conservació de la peça abans de la intervenció
  • Els resultats de les anàlisis físiques i químiques
  • Els procediments, tècniques i materials de la restauració
  • Uns consells bàsics per a la bona conservació dels objectes

Aquesta memòria podrà ajudar, en un futur, a entendre millor l’envelliment de les peces i facilitarà la tasca a futurs conservadors i restauradors a reversibilitzar els processos si fos necessari.

Galeria fotogràfica

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol consulta, no dubtis en preguntar-nos.

Contactar