Restauració de quatre llibres d’actes

Detall de les alteracions provocades pels fongs en unes actes

Ja vàrem parlar anteriorment dels deterioraments derivats de les catàstrofes provocades per l’aigua. En aquest cas arriben al taller quatre llibres d’actes visiblement atacats per microorganismes que actualment semblen inactius. La deterioració es veu clarament a les parts superiors i inferiors dels documents que tenen una coloració lilàcia, han perdut la consistència i tenen llacunes i estrips. En un dels llibres la deterioració és molt més greu que a la resta.

La proposta inicial per a la intervenció d’aquests quatre volums passava per desinfectar les peces, netejar-les i consolidar-ne les parts més febles mantenint les enquadernacions originals exceptuant un dels exemplars que es veia d’entrada que s’hauria d’enquadernar de nou.

Una de les actes després del procés de restauracióDurant el procés de restauració i analitzant amb més profunditat cada llibre individualment es va arribar a la conclusió que seria necessari enquadernar de nou totes les peces. Si bé havia semblat d’entrada que les enquadernacions estaven en bon estat i es podrien conservar després es va veure que no era així. Els microorganismes havien penetrat dins les ànimes de cartró de les tapes i també en el llom entre l’enquadernació i la tripa del llibre. Així doncs, tenint en compte el mal estat i el seu poc valor històric es va decidir enquadernar de nou però mantenint el cosit, les etiquetes i els lloms de pergamí originals.

Aquest és un exemple, en podríem dir uns quants i segur que a la llarga en publicarem més, que la proposta de restauració que es fa inicialment pot ser sotmesa a modificacions quan la peça és al taller. Aquestes variacions sobre la proposta inicial a vegades poden comportar l’alteració del pressupost o a vegades corregir tant sols de les tècniques i els materials utilitzats.


Dues de les actes després de la restauració

(*)Totes les peces publicades compten amb el consentiment dels seus propietaris o responsables de custodia.

Comparteix aquesta pàgina a les xarxes socials!

Go to Top