Restauració de 209 negatius sobre plaques de vidre

L’Arxiu Històric de Figueres va encarregar-nos l’any 2017 la restauració de 209 negatius sobre plaques de vidre amb la finalitat de conservar-les en les condicions apropiades i garantir que perdurin en el temps.

Les plaques es conservaven dins de caixetes de cartró de molt mala qualitat i a més estaven molt brutes i algunes fins i tot infectades amb fongs. En aquesta ocasió no n’hi havia cap de trencada.

El procés de restauració que varem dur a terme al taller va ser una neteja i desinfecció de les plaques i un cop netes i desinfectades col·locar-les dins de fundes de quatre solapes que després anirien guardades dins de caixes fetes de material de conservació especialment dissenyat per a contenir fotografies i que, per tant, havien passat el Photographyc Activity Test o PAT.

Tot i que no se sabia ben bé què se n’acabaria fent, al taller varem netejar i desinfectar també les capses on havien arribat les fotografies per tal que poguessin ésser emmagatzemades al dipòsit de l’arxiu sense que fossin un perill per a la resta de documents que s’hi conserven.

Negatiu sobre placa de vidre en procés de restauració

Negatiu sobre placa de vidre en procés de restauració. S’observa la meitat esquerra ja neta i la meitat dreta pendent de netejar.


Restauració de negatius fotogràfics sobre plaques de vidre

Restauració de negatius fotogràfics sobre plaques de vidre durant el procés de neteja de les plaques i les capses.


Restauració de negatius fotogràfics sobre plaques de vidre. Capses de conservació i sobres de quatre solapes que han passat el Photographic Activity Test

Col·locació dels negatius fotogràfics sobre plaques de vidre dins de capses de conservació i sobres de quatre solapes elaborats amb materials de conservació que han passat el Photographic Activity Test o PAT.


(*)Totes les peces publicades compten amb el consentiment dels seus propietaris o responsables de custodia.

Comparteix aquesta pàgina a les xarxes socials!

Go to Top