Restauració d’un cens de masies de 1851

Cens de masies abans de la restauració

Cens de masies sobre paper de pasta de fusta imprès i manuscrit datat del 1797. 110mm x 150mm / 210mm x 150mm.
Full de paper, possiblement de pasta mecànica, amb una taula/quadrícula impresa a tinta negra i grisa. La informació està manuscrita a tinta negra. A la part inferior hi ha un segell a tinta negra. Al marge superior hi ha una anotació manuscrita a bolígraf “any 1851”. Al revers s’observa una altra anotació manuscrita, a llapis, “1840”. Es dedueix que el paper ha estat doblegat en quatre i mostra estrips en els punts de flexió. A les vores del document s’observa pèrdua de suport i estrips sobretot a la part superior i inferior. El paper té brutícia superficial i ha virat de color a un color marronós degut a l’acidificació de la cel·lulosa. És força fràgil a la manipulació degut a la seva mida, la debilitació a la zona dels plecs i l’acidesa.


Detall d'una llacuna abans i després de la restauració

(*)Totes les peces publicades compten amb el consentiment dels seus propietaris o responsables de custodia.

Comparteix aquesta pàgina a les xarxes socials!

Go to Top