Restauració d’un gravat a puntaseca d’una dona sargint

Cartró envellit, restes d'adhesiu i restes de paper

Gravat a la punta seca d’una dona sargint dins una casa realitzat per Josep B. i Carl L. Bake. Mides 300mm x 200mm.
Gravat a la punta seca encolat sobre un cartró molt àcid que ha provocat la migració de la deterioració a l’obra original provocant un esgrogueïment del suport. També s’aprecien restes d’adhesiu, també acidificat, i paper que probablement formaven part d’un sistema de presentació realitzat amb materials inadequats. El gravat presenta perforacions per xinxeta.

Degut que l’objectiu d’aquesta peça és l’exposició després de realitzar una neteja seca i humida en profunditat s’ha procedit a un blanqueig per polvorització eliminant les taques que l’acidificació havia provocat en el suport, sempre respectant els elements sustentats i les propietats bàsiques del paper. El resultat és obvi.

Gravat abans i després de la restauració

.

(*)Totes les peces publicades compten amb el consentiment dels seus propietaris o responsables de custodia.

Comparteix aquesta pàgina a les xarxes socials!

Go to Top