Restauració d’una fotografia amb el retrat de dues nenes

Retrat de dues nenes

Fotografia acolorida de dues nenes i encolada sobre una fullola. Data del s.XIX i té unes mides de 270mm x 210mmm.
Fotografia encolada sobre una fullola de mala qualitat que pot provocar la ràpida deterioració de l’original. Mostra alteracions de caire mecànic com ara ratllades o doblecs i en algun punt erosió per insectes. En determinades zones la capa de gelatina s’ha desprès del suport en forma de petites bombolletes deixant puntets de color blanc. També podem observar un indici de mirall de plata, alteració típica en quest tipus d’obra.


Després d’una neteja mecànica en sec s’ha procedit a retirar la fullola de la fotografia que posteriorment s’ha retocat cromàticament amb materials específics per a fotografia per tal d’integrar-ne visualment les llacunes.

Detall de l'abans i el després del retoc cromàtic

.

(*)Totes les peces publicades compten amb el consentiment dels seus propietaris o responsables de custodia.

Comparteix aquesta pàgina a les xarxes socials!

Go to Top