Restauració de 100 plaques estereoscòpiques de vidre

Dues plaques estereoscopiques de la col·lecció

Dues plaques estereoscopiques de la col·lecció

Arriben al taller una col·lecció de 100 plaques estereoscòpiques sobre plaques de vidre provinents del Fons Miquel Bataller i Fàbregas gestionat per l’INSPAI, Centre de la Imatge. Les plaques fan 450x110mm i el gruix varia.

Les plaques mostren brutícia superficial, tant a la cara del vidre com a la cara de l’emulsió i, excepte una fotografia que esta? trencada per una cantonada, estan totes senceres. S’aprecien també evidències de petites colònies de microorganismes. Com a intervencions anteriors trobem algunes plaques a les que s’ha encolat un segon vidre. La majoria tenen una etiqueta autoadhesiva amb la descripció de la imatge o la localització geogràfica, les etiquetes es troben en bon estat.
Per a la seva conservació es procedeix amb una neteja en sec per la part de l’emulsió de les plaques. Seguidament es neteja el vidre amb una solució d’aigua i alcohol per tal d’eliminar les ditades i la brutícia més incrustada. Les plaques que tenen vidre per ambdós costats es realitza la neteja humida per les dues cares. Individualment, un cop seques, es dipositen dins de sobres de quatre solapes on prèviament s’ha escrit amb llapis de grafit la procedència del fons i el número de registre.

Fundes i capses de conservació fetes a mida i elaborades específicament amb productes de conservació per a material fotogràfic

Fundes i capses de conservació fetes a mida i elaborades específicament amb productes de conservació per a material fotogràfic

Acompanya a les plaques estereoscòpiques de vidre el seu recipient d’emmagatzematge original: una capsa de fusta amb guies a l’interior que permetien guardar les plaques sense que entressin en contacte les unes amb les altres. Capa de fusta de 120x290x120mm té una tanca metàl·lica corroïda per algun producte del que encara queda rastre i que també ha tacat la tapa de fusta. Si bé presenta força brutícia superficial i pols presenta en general un bon estat de conservació. Per a la seva restauració es neteja en sec tant per l’exterior com per l’interior per tal d’eliminar la brutícia superficial, seguidament s’extreu mecànicament el producte corrosiu de la nansa i la tapa de fusta i s’acaba de polir amb un paper de vidre que es passa per tota la tapa. Finalment s’envernissa la tapa amb goma-laca per tal d’uniformar-ne el resultat.

Restauració de l'estoig que guardava les plaques estereoscòpiques de vidre

Restauració de l’estoig que guardava les plaques estereoscòpiques de vidre

(*)Totes les peces publicades compten amb el consentiment dels seus propietaris o responsables de custodia.

Comparteix aquesta pàgina a les xarxes socials!

Go to Top