Restauració de vint-i-dos llibres de registre salvats d’una inundació

Com hem dit tantíssimes vegades l’aigua és el gran enemic del patrimoni documental. Aquest cop varen arribar al taller 22 libres de registre que patiren una fuita d’aigua el 20 d’octubre del 2013. Les primeres 48 hores són crucials en un cas com aquest i gràcies a la ràpida actuació de l’equip de l’arxiu Històric de Terrassa afortunadament es va poder evitar l’aparició dels microorganismes.

En un cas com aquest hi ha dues actuacions a poder tenir en compte depenent del grau de deterioració de les peces. Per un costat es poden desenquadernar els llibres i tornar-los a enquadernar de nou sempre i quan les enquadernacions siguin insalvables. Al taller, sempre intentem prioritzar el valor de l’original i mantenir-ne la integritat el màxim possible. És per això que en aquesta actuació varem decidir mantenir tots els elements que fossin encara prou sòlids per poder-los conservar. Així doncs, les tapes de cartró, alguns dels papers de folre de les tapes, les cantoneres i els lloms van ser conservats, segons cada cas. Els llibres presentaven alteracions típiques dels danys per l’aigua sobretot localitzades a l’enquadernació. L’interior dels llibres tenien algunes tintes corregudes i lleus ondulacions degut a la dilatació i la contracció de les fibres del paper, però en general el cosit es troba en molt bon estat i les pàgines també.

.

.

Quant a l’enquadernació trobavem una part dels llibres amb les tapes de cartró molt ondulades i deformades, amb el paper trencat, abonyegat o bufat. Alguns tenien els lloms despresos, d’altres conserven el llom però la tela estava tota estripada i alguns tenien la tela en bones condicions tant del llom com de les cantoneres. Es va iniciar la restauració dels 22 llibres de registre amb una neteja en sec superficial. Seguidament es recuperaren les etiquetes i els teixells dels llibres i es reservaren per tornar-les a col·locar quan els llibres estiguéssin ben enquaderants. Els teixells que es trobaven mig desencolats dels lloms en bon estat s’hi varen tornar a encolar. Per a corregir l’ondulació dels cartrons de les tapes es varen posar els llibres a la premsa durant una setmana.

L'abans i el després de la restauració dels llibres de registre afectats en una inundació

L’abans i el després de la restauració dels llibres de registre afectats en una inundació

(*)Totes les peces publicades compten amb el consentiment dels seus propietaris o responsables de custodia.

Comparteix aquesta pàgina a les xarxes socials!

Go to Top