Projecte final de carrera de Puig i Cadafalch: Museu de l’Arquitectura

Museu de l'Arquitectura. Projecte final de carrera de Puig i Cadafalch abans i després de la restauració

Museu de l’Arquitectura. Projecte final de carrera de Puig i Cadafalch abans i després de la restauració


L’any 2014 entra al taller de restauració el projecte de final de carrera de Puig i Cadafalch que es conserva a l’Arxiu Històric Municipal d’Argentona.

Emmarcat però sense vidre, l’obra presenta moltíssima brutícia en forma de pols i fang en superfície. S’observen regalims amb trajectòria descendent de la part superior al peu de la peça. El dibuix està encolat sobre un segon paper, ambdós molt acidificats i deteriorats, i es conserven segurament degut a un entelat al revers. Mostren estrips i llacunes que recorren la unió dels dos papers i que s’extenen cap a les vores del document. El dibuix traçat a tinta i amb zones puntuals acolorides, es conserva en relatiu bon estat, sota tota la brutícia.

La intervenció consisteix en desmuntar la peça del marc, fer-li una neteja en sec per aspiració que s’endú molta de la brutícia i que s’acaba d’eliminar amb esponja de fum i paletina. Seguidament s’elimina la tela del revers del plànol i es procedeix a una neteja humida de la peça que retirarà els àcids solubles i estabilitzarà el pH greument acidificat. La dificultat afegida d’aquesta peça rau en la solubilitat dels elements sustentats que s’han de protegir abans del procés. Nets i amb el pH estabilitzat, es laminen ambdós papers pel revers, es consoliden les llacunes pel revers amb un paper japonès que s’acosta al to de l’original i s’encola l’un sobre l’altre tal i com anaven originalment. Finalment es procedeix al retoc cromàtic puntual i a elaborar un sistema de protecció a mida per a la peça.


Projecte final de carrera de Puig i Cadafalch, Museu de l'Arquitectura. Detall d'abans i després de la restauració

Projecte final de carrera de Puig i Cadafalch, Museu de l’Arquitectura. Detall d’abans i després de la restauració

Projecte final de carrera de Puig i Cadafalch, Museu de l'Arquitectura. Detall d'abans i després de la restauració

Projecte final de carrera de Puig i Cadafalch, Museu de l’Arquitectura. Detall d’abans i després de la restauració


Desentelat del dibuix de Puig i Cadafalch durant el procés de restauració

Desentelat del dibuix de Puig i Cadafalch durant el procés de restauració

Estat del dibuix de Puig i Cadafalch després de treure'l del marc i abans del procés de restauració

Estat del dibuix de Puig i Cadafalch després de treure’l del marc i abans del procés de restauració


(*)Totes les peces publicades compten amb el consentiment dels seus propietaris o responsables de custodia.

Comparteix aquesta pàgina a les xarxes socials!

Go to Top