Intervenció de l’arxiu cremat de l’Hospici de Girona

“El mes de maig de l’any 1993 es va incendiar una estança de la Llar Infantil del Puig d’en Roca. En aquesta estança hi havia documentació de l’Hospici que s’estava preparant per tal de ser transferida a l’Arxiu Històric de Girona, que va resultar danyada pel foc i per l’aigua que s’utilitzà per a la seva neutralització.”

Anys més tard, la Diptuació de Girona, a iniciativa del seu Arxiu General, en pro de la conservació del fons decideix tractar la documentació per tal de fer-la accessible als usuaris de l’Arxiu.

El conjunt de 32 llibres que s’intervenen es poden dividir en tres blocs:

– Llibres en estat regular: són llibres que s’han vist poc afectats per l’incendi. Generalment conserven l’enquadernació tot i que la majoria n’han perdut el llom. En la majoria dels casos les tapes estan cremades en diferent grau. Presenten els talls ennegrits per les altes temperatures però les pàgines es troben en bon estat, la zona del llom dels quadernets no s’ha arribat a cremar i molts encara conserven en cosit, tot i que en alguns casos està molt debilitat.

– Llibres en estat dolent: són llibres que s’han vist més afectats pel foc. En la majoria dels casos no conserven el llom de l’enquadernació ni tampoc el llom dels quadernets, que s’han cremat, la qual cosa provoca que els folis no estiguin agrupats de cap manera i corren el risc de perdre l’ordre. També són llibres que tenen el tall superior mes deteriorat, amb pàgines molt fràgils per les altes temperatures que s’esmicolen al manipular-les.

– Llibres en estat desastrós: N’hi ha pocs però són llibres que estan molt cremats pels quatre costats i que tenen les vores molt fràgils que s’esmicolen durant la manipulació.

La proposta d’intervenció es basa en l’estabilització de les peces, per permetre’n la conservació, la consulta i la sega digitalització. Els llibres es restauren, segons el seu grau de deterioració, numerant-los i desmuntant-los, netejant-ne el sutge i la brutícia superficial, raspant-ne les zones calcinades, consolidant aquelles zones més debilitades per les altes temperatures i procurant conservar el major nombre d’elements originals possibles. Finalment s’elaboren capses individuals per a aquells llibres que ho necessiten.

1- Neteja en sec del sutge amb esponja de fum. 2- Raspat de les zones calcinades amb bisturí. 3- Numerat i desmuntat dels llibres (quan era necessari). 4- Conservació del màxim nombre d'elements originals. 5 i 6- Laminació amb engrut de les zones més debilitades. 7- Reforç dels lloms que no s'havien cremat completament. 8- Consolidació dels quadernets dels lloms que s'havien calcinat. 9- Consolidació de les vores si era necessari.

1- Neteja en sec del sutge amb esponja de fum. 2- Raspat de les zones calcinades amb bisturí. 3- Numerat i desmuntat dels llibres (quan era necessari). 4- Conservació del màxim nombre d’elements originals. 5 i 6- Laminació amb engrut de les zones més debilitades. 7- Reforç dels lloms que no s’havien cremat completament. 8- Consolidació dels quadernets dels lloms que s’havien calcinat. 9- Consolidació de les vores si era necessari.

Alguns dels llibres cremats abans de la restauració i alguns exemples després de la restauració

Alguns dels llibres cremats abans de la restauració i alguns exemples després de la restauració

(*)Totes les peces publicades compten amb el consentiment dels seus propietaris o responsables de custodia.

Comparteix aquesta pàgina a les xarxes socials!

Go to Top