Capses de conservació per a un arxiu personal

Capsa de conservació

Elaboració de capses de conservació a mida per a protegir la documentació d’un arxiu personal de les condicions ambientals exteriors. Les capses elaborades amb cartró de conservació de pH neutre garanteixen l’estabilitat dels documents que guarden. Cada capsa es realitza individualment tenint en compte el seu contingut.

---

(*) La confidencialitat i la discreció és una de les nostres prioritats; és per això que les peces publicades compten amb el consentiment dels seus propietaris o responsables de custodia.

---