Restauració d’una pintura a l’oli d’uns toros sobre cartró

Restauració d'una pintura a l'oli sobre cartróConjunt de dos quadres a l’oli sobre cartró de temàtica taurina amb unes dimensions de 51cm x 218 cm i 218cm x 218cm. Les peces han arribat al taller amb clars signes d’una manipulació poc curosa.
En general el material es troba en bon estat però en determinats punts del marc s’observa que la pintura ha saltat degut a cops i fregaments. Al ser uns marcs d’un color grana molt saturat aquests danys es veuen molt.
El sistema d’emmarcat no és el més adient ja que està clavat directament sobre el cartró que serveix de suport a la capa pictòrica. A la cantonada superior esquerra d’un dels dos quadres es pot veure com el cargol que serveix per subjectar el marc a la pintura s’ha travessat de costat a costat i ha provocat que el cartró s’esberli.
Malgrat tot, el sistema d’emmarcat es conservarà perquè és el que ha triat expressament l’artista.

A la imatge inferior es mostra el quadre malmès pel cargol abans de la restauració i en un moment de la restauració en el procés de retornar el cartró deformat a la seva posició original.

Detalls de la restauració d'una pintura a l'oli sobre cartró

(*)Totes les peces publicades compten amb el consentiment dels seus propietaris o responsables de custodia.

Comparteix aquesta pàgina a les xarxes socials!

Go to Top