Restauració dels papers pintats de la Basílica de Santa Maria de Mataró

Verge de Montserrat de la Basílica de Santa Maria de Mataró

El cambril de la Verge de Montserrat de la Basílica de Santa Maria de Mataró va ser restaurat per Restauracions Policromia s.l. durant l’any 2012-2013 i la restauració dels papers pintats de la paret es varen encarregar al taller.

Eren onze papers pintats de diferents mides i molt deteriorats. Tenien arrugues, llacunes, estrips, deformacions i el pitjor de tot: molta humitat. La capella havia tingut goteres i tant la capa pictòrica de les pintures de les parets com els papers pintats varen patir les conseqüències. Pel què fa als papers pintats, n’hi havia tres que estaven en un estat deplorable, els de darrera de la verge. Excepte aquests tres papers, la resta estaven entelats i tensats en uns marcs daurats. Els tres en pitjors condicions estaven encolats directament sobre la paret cosa que va accelerar-ne molt la deterioració.

Papers pintats abans de restaurar

Els papers pintats es trobaven en molt mal estat i se’ls hi havia de sumar la complexitat en la manipulació d’una peça de tant gran format (fan 2m d’alt i el més gran 1,5m d’ample). Es van traslladar al taller on van ser documentats, netejats, estabilitzats, i consolidats per tal que poguessin tornar a ser col·locats de nou al cambril. La dificultat afegida en el procés de restauració va ser que la tècnica pictòrica dels papers havien perdut l’aglutinant, és a dir, la capa del dibuix amb el temps s’havia tornat molt fràgil i ara era com un pastel, que amb el simple fregament s’eliminava, per tant, es van haver de fixar tota la capa pictòrica.

Els papers pintats durant la restauració

Quan una peça arriba a les nostres mans en un estat deplorable és molt difícil que torni a lluir, de fet, l’objectiu que persegueix la restauració no és que torni a quedar com nou sinó estabilitzar-la per tal que no segueixi deteriorant-se i que resisteixi el pas del temps i es pugui conservar molts més anys. En aquest cas, el resultat de la restauració va ser espectacular, tant de les parets policromades com dels papers pintats.

Papers pintats després de la restauració

(*)Totes les peces publicades compten amb el consentiment dels seus propietaris o responsables de custodia.

Comparteix aquesta pàgina a les xarxes socials!

Go to Top