Conservació de dibuixos a llapis i tinta encolats a un àlbum

Dibuixos encolats a l'àlbum

Conjunt de dibuixos de cases tradicionals encolats a un àlbum datats del s.XIX de 110mm x 150mm / 210mm x 150mm.
Conjunt de dibuixos a grafit i tinta que individualment estan encolats amb acetat de polivinil sobre un àlbum. Malgrat que el suport on estan encolats no és de mala qualitat per raons de conservació s’ha determinat desencolar-los. L’enquadernació no té valor artístic ni històric i l’originalitat dels dibuixos preval per damunt l’àlbum.


A l'esquerra cantonada amb restes de l'àlbum, a la dreta la cantonada sense restes de paper ni cola

.

(*)Totes les peces publicades compten amb el consentiment dels seus propietaris o responsables de custodia.

Comparteix aquesta pàgina a les xarxes socials!

Go to Top