Restauració d’un cartell publicitari del tònic “Vino de Vial”

Cartell cremat després de la restauracióDurant el primer terç del s.xx, la publicitat va trobar els seus principals canals de difusió en els cartells, la premsa escrita i la ràdio. El cartell es va convertir en el primer mitjà publicitari dirigit a les masses, arribant a nivell europeu a la categoria d’expressió artística. És de sobres coneguda la importància de la producció de Touluse-Lautrec, Ramón Casas, Santiago Rusiñol o Laureano Barrau fins al punt que a principis de segle varen aparèixer els primers col·leccionistes de cartells. Uns cartells que progressivament van inundar els carrers i els mostradors dels establiments comercials de les ciutats europees amb tècniques gràfiques i publicitaries cada vegada més elaborades amb la finalitat de reforçar l’impacte sobre el públic. [1].

En els cartells de tònics reconstituents la dona apareixia sovint en el seu paper de mare preocupada i se li adreçaven missatges que la incitaven a adquirir productes necessaris per als seus fills. En aquest cartell podem veure la mare amb to desesperat pregant una cura pel seu fill que té defallit a la falda.

El Tónico mas snergico para Convalecientes, Ancianos, Selforas, Ninos raquiticos 6 debites y todas las personas delicadas El VINO de VIAL es la reunion de los medicamento. los mas activos para Debilidad, Convalecencia, en una palabra, todos estos estados de languidez, entiaquecimiento,extenuacion nerviosa en los cuales los temperamentos de nuestros dias se hallan predispuestos.

Cartell enrotllat i cremat abans de la restauracióEl cas que ens ocupa és un cartell de gran format litografiat sobre paper de pasta mecànica que va sobreviure a un incendi extingit amb escuma. Arriba al taller en força mal estat i es poden observar les alteracions corresponents: sutge, aurèoles, regalims d’humitat i restes d’escuma endurida. Va ésser emmagatzemat enrotllat ja des d’abans de l’incendi. El suport està força ressec i fràgil però si el desenrotllem amb cura observem una gran llacuna que ocupa la major part de la zona superior del cartell i greus estrips també a la part superior. El paper està arrugat, cargolat i té plecs i esquinços a les vores, també molta brutícia superficial, sobretot a la part més exterior del rotlle que va estar en contacte amb el fum de l’incendi.

A les imatges es pot veure el cartell enrotllat tal i com va arribar al taller, l’anvers del cartell un cop desenrotllat i sota una llum rasant que mostra clarament l’ondulació i els plecs del paper, i un detall del revers abans de la restauració i durant el procés de restauració mentre es consolidava i reintegrava la gran llacuna superior.


Detalls del cartell abans i durant la restauració

[1]  RODRÍGUEZ MARTÍN, N. Hábitos de consumo y publicidad en la España del primer tercio del siglo XX, 1900-1936. Dins de: España entre repúblicas 1868-1939: Actas de las VII Jornadas de Castilla-La Mancha sobre Investigación en Archivos. Guadalajara, ANABAD, 2007, Vol. I, pp. 213-245. [Data de consulta: 19 de gener de 2013]. Disponible a http://www.mcu.es/ccbae/es/consulta/registro.cmd?id=167347

(*)Totes les peces publicades compten amb el consentiment dels seus propietaris o responsables de custodia.

Comparteix aquesta pàgina a les xarxes socials!

Go to Top