Restauració d’un gravat de la “Madonna del passero” de Guercino

A finals d’any va entrar al taller un gravat de la “Madonna del passero” de Guercino que havia estat molts anys mig abandonada. El vidre del marc estava trencat, algun insecte havia fet crisàlide entre el gravat o la trasera del sistema d’emmarcat i clarament s’havia mullat en algun moment.

Tot plegat va causar múltiples taques al gravat que la propietària volia eliminar sempre i quan es fes sense productes químics.

La diferència que veieu entre l’abans i el després de la restauració d’aquest gravat és tant sols una neteja mecànica en sec i una neteja per immersió aquosa. L’aigua pot fer destrosses però també pot fer miracles.

Abans de la restauració de la Verge Maria amb el nen

Abans de la restauració del gravat de la “Madonna del passero”

Després de la restauració del gravat de la Verge Maria i el nen

Després de la restauració del gravat de la “Madonna del passero”

Abans i després de la restauració de la Madonna, on s'aprecia la desaparició de les taques

Abans i després de la restauració de la Madonna, on s’aprecia la desaparició de les taques

 

(*)Totes les peces publicades compten amb el consentiment dels seus propietaris o responsables de custodia.

Comparteix aquesta pàgina a les xarxes socials!

Go to Top