Descosit d’uns lligalls del s.XVIII abans de la seva digitalització

Detall del cosit d'un dels lligalls

Els lligalls sovint tenen cosits enrevessats i encara més quan parlem de processos jurídics. Els lligalls de litigis que duraven anys, com el que tenim davant, s’anaven “construint” de mica en mica. Quan s’acabava un judici la documentació generada era cosida a la documentació generada pel judici anterior de la mateixa causa i així durant anys i anys.
Era habitual que, a més, la persona que escrivia no respectés els marges de les pàgines de manera que un cop cosits els plecs nous als plecs anteriors la lectura quedava molt entorpida.

Si bé són textos que amb una mica de paciència poden llegir-se, a l’hora de digitalitzar-los el cosit de sobre les lletres arriba a convertir-se en un problema. La solució passa sovint per descosir el relligat i digitalitzar amb comoditat.

El cas que tractem és un d’aquests llargs litigis que van durar deu anys i que van anar generant molta documentació dividida en un total de vuit lligalls. Dos d’aquests lligalls presenten el problema de la costura sobre les lletres, fet que fa impossible la digitalització completa dels textos.

Al taller s’ha estat descosit les relligadures i s’han documentat amb tot detall la relació de cosit entre fulls i quadernets així com el sistema de cosit de cadascún.

Esquemes dels diferents cosits dels lligalls

(*)Totes les peces publicades compten amb el consentiment dels seus propietaris o responsables de custodia.

Comparteix aquesta pàgina a les xarxes socials!

Go to Top