Restauració de 800 plànols de Puig i Cadafalch de l’Arxiu Nacional de Catalunya

En motiu de l’Any Puig i Cadafalch, enguany hem tingut l’oportunitat d’intervenir sobre 800 plànols i dibuixos del reconegut arquitecte. El projecte ha estat encarregat per l’Arxiu Nacional de Catalunya i l’hem dut a terme in situ al seu taller de conservació – restauració.

Ja havíem restaurat peces de Puig i Cadafalch anteriorment, com per exemple el plànol del projecte final de carrera de Puig i Cadafalch “Museu de l’Arquitectura” i 200 fotografies estereoscòpiques sobre plaques de vidre de la seva família i vida quotidiana custodiats a l’Arxiu Històric i Municipal d’Argentona o diversos plànols arquitectònics que es troben a l’Arxiu Municipal de Canet de Mar.

En el cas que ens ocupa, i com és habitual, els 800 plànols tenien mides molt diverses -des de dibuixos que no feien més d’un pam a plànols de metre per metre-, estaven sobre suports molt diferents –paper vegetal, paper de pasta mecànica, paper d’estrassa, tela emmidonada, etc- i les tècniques amb les que estaven fets els dibuixos, esquemes i dibuixos tècnics també eren molt diversos –esbossos a llapis, dibuixos tinta, aquarel·les, etc-. I fins i tot hi havia collages que tenien una mica de tot.

La majoria presentava patologies típiques dels dibuixos d’estudi: brutícia generalitzada, taques de tot tipus, petits i mitjans estrips a les vores, grans estrips de punta a punta reparats amb celos. Molts s’havien guardat enrotllats i tenien les vores rebregades i aixafades, etc

L’actuació de restauració que hem realitzat sobre aquests 800 plànols ha seguit el criteri de mínima intervenció. S’ha decidit document per document el millor tractament en cada cas, però a trets generals s’han netejat mecànicament els dibuixos per tal d’eliminar-ne la brutícia més superficial, s’han retirat les reparacions anteriors com celos o pedaços que tenien, alguns dels document se’ls ha realitzat una neteja humida i a tots se’ls han consolidat els estrips i s’han reintegrat les llacunes potencialment perilloses utilitzant sempre materials reversibles que respecten al màxim la integritat de cada peça.

Posteriorment els 800 plànols seran digitalitzats i després descansaran ben custodiats a les planeres de l’Arxiu Nacional de Catalunya.

A les dues imatges superiors: Estat dels plànols abans de la restauració. A la imatge s’observa la brutícia, els plecs i els estrips que tenien. A la dreta, un exemple de collage que sobreposava diferents papers amb correccions i i diferents seccions. A les dues imatges inferiors: Abans i després de la restauració d’aquest plànol a tinta sobre paper vegetal al que s’han consolidat els estrips i s’han reintegrat les llacunes potencialment perilloses per a la peça.

A les dues imatges superiors: Estat dels plànols abans de la restauració. A la imatge s’observa la brutícia, els plecs i els estrips que tenien. A la dreta, un exemple de collage que sobreposava diferents papers amb correccions i i diferents seccions.
A les dues imatges inferiors: Abans i després de la restauració d’aquest plànol a tinta sobre paper vegetal al que s’han consolidat els estrips i s’han reintegrat les llacunes potencialment perilloses per a la peça.


 

El procés de conservació - restauració dels plànols de Puig i Cadafalch s'ha determinat de manera individualitzada per a cada peça, però a trets generals ha consistit en una neteja mecànica en sec que ha eliminat la brutícia superficial, una neteja humida d'algunes de les peces i la consolidació d'estrips i la reintegració de les pèrdues de suport potencialment perilloses.

El procés de conservació – restauració dels plànols de Puig i Cadafalch s’ha establert de manera individualitzada per a cada peça, però a trets generals ha consistit en una neteja mecànica en sec que ha eliminat la brutícia superficial, una neteja humida d’algunes de les peces i la consolidació d’estrips i la reintegració de les pèrdues de suport potencialment perilloses.

 

(*)Totes les peces publicades compten amb el consentiment dels seus propietaris o responsables de custodia.

Comparteix aquesta pàgina a les xarxes socials!

Go to Top