Restauració d’una pintura a l’oli sobre taula amb Verge Maria i Infant Jesús

Abans de la restauració

Pintura a l’oli sobre taula que mostra la Verge Maria amb el nen sobre un núvol i acompanyada de dos àngels. 150mm x 200mm.
Taula de petites dimensions no envernissada que presenta diverses alteracions en la capa pictòrica: d’una banda a s’observa un craquel·lat irregular però generalitzat i d’altra banda a la part superior esquerra s’observen esquerdes superficials amb la capa pictòrica bufada. La primera alteració no és rellevant per a la preservació de la peça però la segona pot arribar a provocar la pèrdua del motiu a la zona afectada. La peça, que no tenia vernís com a capa protectora, s’ha anat envellint i la brutícia s’ha dipositat directament sobre el pigment. Es troba emmarcada amb un sistema de baixa qualitat que que ha provocat la pèrdua de pigment en els marges degut al fregament. A l’anvers de la peça hi ha un segell de lacre en bon estat.

A l'esquerra marges sense pigment, a la dreta alteracions de la capa pictòrica

(*)Totes les peces publicades compten amb el consentiment dels seus propietaris o responsables de custodia.

Comparteix aquesta pàgina a les xarxes socials!

Go to Top