Restauració de llibres d’expropiacions dels Canals d’Urgell

El setembre del 2014 van arribar al taller un conjunt de 57 llibres que contenen la informació econòmica referent a l’expropiació de terrenys per a fer totes les séquies de reg directe (anomenades séquies de distribució) que pentinen tota la regió regada pels Canals d’Urgell. Superfície, valor estimat, data de l’expropiació, propietari, municipi, partida de terra on es troba la finca afectada…i rebut de la quantitat pagada per l’empresa constructora.

Abans i després de la restauració dels 57 llibres d'expropiacions dels Canals d'Urgell

Abans i després de la restauració dels 57 llibres d’expropiacions dels Canals d’Urgell

Es tractava de llibres d’expropiacions caracteritzats per compondre’s per fulls DIN A3 en una enquadernació en format DIN A4. Quan s’efectuava l’expropiació la meitat dels fulls format DIN A3 es retallava i s’entregava a l’ex-propietari com a rebut del tràmit, quedant llibres amb dimensions DIN A4 si s’efectaven tantes expropiacions com pàgines tenia cada volum.

Llibre d'expropiacions abans de la restauració

Llibre d’expropiacions abans de la restauració

L’estat de conservació en que es trobaven els llibres quan van arribar al taller deixava molt a desitjar: estrips, pèrdues, plecs, arrugues i fongs eren només algunes de les alteracions que patien. El sistema d’emmagatzematge que s’havia emprat per salvaguardar-los facilitava la seva alteració: no tots els fulls havien estat retallats i per tant mantenien el seu format DIN A3 original però s’havien doblegat per poder-los encaixar en capses de dimensions més reduïdes. A més, les teles d’enquadernació també estaven esquinçades i desenganxades.

Primer de tot, va ser necessari treure les teles d’enquadernació retirant-ne les etiquetes per conservar-les i realitzar una neteja en sec per aspiració de tot el conjunt. Posteriorment, es varen aplanar per tensió les pàgines i aprofitant la humitat que requereix aquest procés, es va procurar la desinfecció amb una mescla d’aigua i alcohol.

Per retornar-los-hi estabilitat estructural es varen consolidar els estrips, laminar les zones atacades per fongs i reintegrar les pèrdues que afectaven, principalment, la meitat dels fulls que no estava protegida per les enquadernacions i, seguint amb els processos per a l’estabilització estructural, es varen reforçar els nervis originals que havien resultat trencats.

Finalment se’ls ha atorgat una nova enquadernació de tela on s’hi han adherit les etiquetes originals (que han hagut de laminar-se) i unes guardes noves.

Per que l’emmagatzematge d’aquest format tant especial no torni a suposar un problema, s’han guardat en capses de conservació fetes a mida.

Autoria del text: Gemma Aguilà, conservadora – restauradora en pràctiques.

Llibres durant el procés de restauració. D'esquerra a dreta: Laminat puntual, consolidació de les etiquetes originals, reforços dels nervis i els llibres un cop restaurats.

Llibres durant el procés de restauració. D’esquerra a dreta: Laminat puntual, consolidació de les etiquetes originals, reforços dels nervis i els llibres un cop restaurats.

(*)Totes les peces publicades compten amb el consentiment dels seus propietaris o responsables de custodia.

Comparteix aquesta pàgina a les xarxes socials!

Go to Top