Conservació preventiva per a un fons personal

Paper barrera entre els retalls de diari

Amb la finalitat de garantir la conservació del fons així com la salut física dels investigadors que podessin consultar-lo, s’han retirat els clips, les agulles i les grapes i desdoblegat aquells papers que ho permetien com ara les cartes. S’ha intercalat paper barrera de pH neutre entre els papers més àcids que podrien malmetre la resta per contacte i s’han elaborat caixes a mida amb cartró de conservació sense utilitzar cola i amb una tanca apropiada. Finalment s’han substituït les caixes d’arxiu per unes de noves.

(*)Totes les peces publicades compten amb el consentiment dels seus propietaris o responsables de custodia.

Comparteix aquesta pàgina a les xarxes socials!

Go to Top