Llicenciat en Història i Graduat en conservació i restauració de patrimoni documental i obra gràfica.