Llicenciat en Història, màster en Arxivistica i Graduat en conservació i restauració de patrimoni documental i obra gràfica.