El Taller de la Berta Blasi ha col·laborat en diferents aspectes amb l’Arxiu Històric de Terrassa. D’una banda ha participat en la docència del Postgrau de Gestió i Tractament Digital de Documents Històrics que coorganitzem amb l’Escola d’Arxivística i Gestió de Documents de la UAB (ESAGED) amb compromís i competència tècnica. De l’altra, i en motiu de diferents incidents succeïts a l’Arxiu, el Taller ens va donar un cop de mà en restauració de diferents llibres de comptabilitat en molt mal estat de finals del segle XIX i principis del XX. Els resultats, és a dir, l’abans i el després, han estat espectaculars. Cura, detall, precisió, prestesa i altíssima qualitat en el servei. Aquestes són les característiques del taller de la Berta. No cal dir que us en recomanem els serveis!!