La Berta és una professional que cuida els seus clients. Valoro poder comptar amb la seva experiència, ella m’orienta sobre l’estat de conservació de les peces de la meva col·lecció i sobre els processos de restauració i la posterior conservació que són més adequats en cada cas.