Graduada en conservació i restauració, especialitat de document gràfic i màster en Biblioteques i Col·leccions Patrimonials