Control ambiental, higiene de fons, manipulació, transport, sistemes de protecció i exposicions.