Com pot beneficiar la ciència a la pràctica de la conservació?
Com pot contribuir a les prioritats socials més amplies?
Com podem construir un futur integrat i d’alt impacte per a la ciència en la conservació?

ICCROM Forum Conservation ScienceL’ICCROM Forum Conservation Science s’organitza en col·laboració amb altres 15 organitzacions del patrimoni cultural (organismes nacionals del patrimoni, institucions de recerca i universitats) de 14 països diferents . Del 16 a 18 d’octubre de 2013, 80 participants de més de 25 països i de diferents orígens professionals es reuniran per reflexionar sobre el paper i l’impacte de la ciència actual a la conservació del patrimoni cultural de tot el món i proporcionar orientacions futures per al camp (accedeix al programa).

La ciència de la conservació és un petit camp interdisciplinari que dóna suport a la comprensió, la cura i la conservació dels béns del patrimoni cultural . Es tracta d’un sector dinàmic i actiu que ha experimentat un creixement i un important desenvolupament en els últims 20 anys. En algunes regions del món, aquest creixement ha estat recolzat pel finançament especial dedicat al patrimoni i la investigació de la conservació. No obstant això, inevitablement, hi ha enormes desigualtats entre les regions.

Aquest Fòrum és un pas significatiu per al camp, ja que és un primer intent de reunir representants de diferents parts del món per estudiar la forma en què desenvolupar estratègies efectives per a l’avaluació de necessitats, la planificació de la investigació, la difusió de coneixements i la creació de capacitats no només nacionalment sinó també a nivell internacional. L’objectiu és que mitjançant la planificació estratègica i l’intercanvi de coneixement, puguin millorar-se els impactes positius de la investigació científica i les desigualtats de recursos puguin fer-se més petits.

Degut al seu format especial (el Fòrum ICCROM és una reunió tancada: no hi haurà assistents externs que no siguin els propis participants) i amb la finalitat de contractar amb el màxim de professionals l’ICCROM posa a la disposició de tots aquells que hi estiguin interessats les següents eines:

  1.  Retransmissió en directe de totes les sessions.
  2. L’apartat Forum Blog: Emerging Conservation Professionals on uns 40 blocaires de 22 països s’encarregaran de transmetre el coneixement des del seu punt de vista.
  3. A través de les xarxes socials twitter @ICCROM (amb l’etiqueta #ICCROMForum) i el compte de facebook de l’ICCROM.

Comparteix aquesta pàgina a les xarxes socials!