La nostra societat recorda els esdeveniments del passat a partir de l’aproximació crítica al nostre patrimoni cultural. D’entre els diferents sectors d’aquest patrimoni, aquest programa es centra en la posada en valor del patrimoni documental. Es tracta d’un patrimoni de difícil accés, on una primera aproximació visual mai és suficient i on la mediació professional és bàsica. És un patrimoni que convé explicar per fer-lo comprendre, i aquesta mediació requereix de preparació específica. L’objectiu principal d’aquest postgrau és potenciar el coneixement del patrimoni documental mitjançant la formació de professionals amb una preparació sòlida en la crítica documental, amb un domini solvent de les noves tecnologies que poden aplicar-se i amb una bona capacitat, resolutiva i creativa, que millori les seves estratègies de difusió. Aquests professionals podran posar en valor aquest patrimoni per fer-lo visible a qualsevol sector de la nostra societat sigui especialitzat o no.

Curs 2012-2013

Mòdul I. Instruments per la comprensió dels documents històrics
• Fonaments de Diplomàtica
• Fonaments de Paleografia
• Introducció al Llatí medieval i modern

Mòdul II. Descripció tradicional i digital dels documents històrics
• Descripció i Edició documental tradicional
• Descripció i Edició documental digital

Mòdul III. Estratègies de difusió digital per als documents històrics
Planificació d’estratègies de difusió
• Adaptació de continguts per a la difusió digital
• Canals de difusió de continguts en entorns digitals

Curs 2013-2014

Mòdul IV. Comprensió i reconeixement dels productors de documents històrics
• Història de les Institucions Medievals
• Història de les Institucions Modernes

Mòdul V. Digitalització i reconeixement digital de textos manuscrits
Preparació dels documents històrics per a la digitalització
• Tècniques de digitalització de documents històrics
• Tècniques de tractament de continguts digitals i d’explotació de la informació.

Mòdul VI. Projecte final de postgrau

Professorat

Joan Soler Jiménez, Jesús Alturo Perucho, Laureà Pagarolas Sabaté, Hug Palou Miquel, Georg Vogeler, Miquel Rodríguez Aranda, Anabella Barroso Arahuetes, Mª Teresa Iranzo Muñío, Alfonso Sánchez Mairena, Joan Antoni Iglesias Fonseca, Vicenç Ruiz Gómez, Miquel Pérez Latre, Berta Blasi Roig, Josep Lladós Canet, Dimosthenis Karatzas.

Participaré en el Postgrau impartint l’assignatura “Preparació dels documents històrics per a la digitalització” dins el Mòdul V: Conèixer les tècniques que permeten avaluar l’estat de conservació dels documents que es volen digitalitzar a fi i efecte de garantir un bon resultat i una lesió mínima dels originals. Aquesta sessió pretén analitzar riscos i determinar criteris per seleccionar la documentació que pot o que no pot ser tractada digitalment.

Més informació a la web de l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents

Comparteix aquesta pàgina a les xarxes socials!