International Comite Blue Shield

Després de la Segona Guerra Mundial , la UNESCO va adoptar la Convenció de l’Haya (1954) per a la Protecció de Béns Culturals en Cas de Conflicte Armat . Va ser el primer tractat dedicat a la protecció del patrimoni cultural en cas de guerra i el primer a posar en relleu la noció de patrimoni comú de la humanitat . El International Committee of the Blue Shield (ICBS) , que pretén protegir el patrimoni cultural mundial amenaçat per les catàstrofes d’origen humà o naturals , abasta als museus , els arxius, els arxius audiovisuals , les biblioteques , els monuments i els llocs històrics . Reuneix la perícia i els coneixements de les xarxes internacionals de cadascuna d’aquestes organitzacions no governamentals que obren a favor del patrimoni cultural : International Council of Archives (ICA), International Council of Museums (ICOM), International Council of Monuments and Sites (ICOMOS), International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) i Co-ordinating Council of Audiovisual Archives Associations (CCAAA).

A l’Instituto del Patrimonio Cultural de España, depenent del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, s’ha constituït el Comitè Nacional de l’Escut Blau a Espanya, organisme el propòsit és la protecció dels béns culturals davant catàstrofes, tant naturals com causades per l’ésser humà. Per a això s’han reunit els presidents o representants nacionals de les organitzacions dedicades a la protecció i conservació del patrimoni, com l’ICA, l’ICOM, l’ICOMOS i la IFLA, així com representants d’altres organismes estatals relacionats amb la protecció del patrimoni. A la reunió s’han debatut els objectius i la composició del nou organisme, a més d’establir un pla de treball per al proper any.

L’Escut Blau és el senyal distintiva que preveu la convenció per a la identificació i protecció dels museus, els arxius, les biblioteques, els monuments, els conjunts històrics i els jaciments arqueològics.

El Comité Nacional del Escudo Azul

  • Promourà la protecció dels béns culturals davant les catàstrofes, la conservació preventiva, la formació d’experts i l’assistència tècnica
  • Elaborar un Pla Nacional d’Emergències en Patrimoni sobre una base de dades georeferenciada i una carta de riscos
  • Entre les seves funcions es troba l’aplicació de la Convenció internacional de l’Haia, de 1954, per a la protecció dels béns culturals en cas de conflicte armat

Dins del seu pla de treball, el Comité Nacional del Escudo Azul elaborarà un Pla Nacional d’Emergències en Patrimoni sobre una base de dades georeferenciada de béns culturals així com amb una carta de riscos. També promourà la creació d’unitats especialitzades en emergències i gestió de riscos, a més de desenvolupar accions de formació, difusió i sensibilització en matèria de prevenció de desastres en patrimoni cultural.

Fonts:
Nota de Prensa – Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Wikipedia

Comparteix aquesta pàgina a les xarxes socials!