Camises de paper de conservacióLes camises, carpetes, fundes o capses de conservació són un element bàsic dins un fons històric. Serveixen per protegir i aïllar els documents ja sigui de l’ambient o d’altres documents adjacents.

Hi ha molts tipus de camises de conservació. En varia el paper (amb o sense reserva alcalina, lliure d’àcid, amb tractament fúngic, sense blanquejar…), el gramatge, el color… i l’ús d’unes o d’altres dependrà sempre de la finalitat. Trobem camises amb una solapa, amb dues o amb tres, trobem camises dintre de carpetes, trobem camises més robustes que d’altres… Haurem de tenir en compte els documents que hagin de protegir i del seu format.

Mal exemple de camises de conservacióLes camises de conservació també poden utilitzar-se per agrupar documents si es fan servir de la manera adequada. A la imatge s’observa un mal exemple. La camisa de conservació hauria de ser tant gran com el document que protegeix i mai hauria d’anar tancada amb un “celo”. És recomanable que les camises no estiguin tancades a no ser que sigui necessari ja que s’eviten danys al ser molt més fàcils de manipular.

Capses de conservació dins de caixes d'arxiu de no-conservacióEntre els sistemes de protecció també hi ha les capses, ja siguin fetes a mida o no. A la imatge les capses de conservació es guarden dins de capses de cartró de no-conservació, cosa que protegeix els documents de la possible acidesa que la capsa gran exterior pugui generar.

Comparteix aquesta pàgina a les xarxes socials!