El passat mes de setembre de 2017, vaig tenir la gran sort d’ésser convidada a viatjar a Paraguai per tal d’impartir un seminari d’una setmana sobre conservació preventiva del patrimoni documental i bibliogràfic.

Gràcies a la iniciativa de Cooperación Sur-Sur, desenvolupat pel Ministerio de Relaciones Exteriors i la Secretaría Técnica de Planificación de Paraguay, i amb el recolzament de l’Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) i la Secretaría Técnica de Planificación (STP), es posen en marxa dos cursos a la Biblioteca Nacional de Perú i un tercer curs al Archivo Nacional de Asunción, Paraguai.

Els tres cursos anaven dirigits a tècnics conservadors – restauradors de les principals institucions d’ambdós països (arxius, biblioteques i museus) amb l’objectiu de capacitar als seus professionals i d’aprofundir coneixements.

El curs d’ANA, va durar una setmana i va consistir en una combinació de teoria i pràctica repassant els principals aspectes en conservació – restauració del patrimoni documental i l’obra gràfica, des de l’entorn i l’emplaçament de l’arxiu fins a la restauració pròpiament dita de les peces de l’ANA.
Parte teórica del curso de restauración en el Archivo Nacional de Asunción, en Paraguay

Part teòrica del curs de restauració a l’Archivo Nacional de Asunción, de Paraguai

A la part pràctica vàrem fer desinfecció, neteja i consolidació de documents i enquadernacions, entre d'altres coses.

A la part pràctica vàrem fer desinfecció, neteja i consolidació de documents i enquadernacions, entre d’altres coses.

Visites a la Biblioteca Nacional de Paraguay i a l'Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores

Durant el curs també vàrem tenir l’ocasió de visitar a la Biblioteca Nacional de Paraguay i l’Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores

Des d’aquí vull donar especialment les gràcies a Vicente Arrúa, director de l’Archivo Nacional de Paraguay, per haver-me donat aquesta gran oportunitat i a la Cynthia Solís i a la Mabel Domínguez del laboratori de restauració de l’ANA per haver mogut cel i terra per aconseguir la llista de materials que els hi vaig demanar. També a l’Emma Cortés, l’Ana Bellido i al Jesús Acevedo de la Bilbioteca Nacional del Perú per haver-me convidat a participar en aquest fantàstic projecte. I tots els alumnes, Catalina, Montserrat, Osvaldo, Agustina, Carolina, Helena, Hermelinda, María Zeneida y Ulises por haver-me ensenyat tant.

 

 

Comparteix aquesta pàgina a les xarxes socials!