Llibre «agora de nuevo recopulados los mejores romances de los tres libros de Sylva y an?adidos los de la Liga…»

L’any 2019 va entrar al taller per a la seva restauració aquest petit octau titulat «agora de nuevo recopilados los mejores romances de los tres libros de Sylva y añadidos los de la Liga…» publicat a Barcelona per Josef Casarachs el 1696.

Havia perdut l’enquadernació, estava descosit i havia estat intervingut amb anterioritat apedaçant les pèrdues de suport que tenia. Tot i això els xilòfags varen tornar a fer de les seves i havien tornat a provocar llacunes al suport.

Un cop analitzat i diagnosticat, va decidir-se que s’intervindria per tal de preservar-lo. Les reparacions anteriors que se li havien fet havien provocat grans taques a la portada, les podeu veure clarament a la imatge.

Com que les reparacions anteriors no garantien la conservació de la peça es va decidir retirar-les i tornar a consolidar les llacunes amb engrut de midó de blat i paper japonès.

En comptes d’elaborar una enquadernació en pergamí (com segurament era l’original), es va acordar enquadernar amb cartró de conservació amb ISO 9706, una opció estèticament molt elegant que permet distingir clarament els elements originals dels elements afegits durant la restauració. D’això les restauradores en diem criteri de legibilitat. Podeu veure que el mateix criteri es va aplicar els empelts de paper japonès que són d’un to més clar que el paper original.

enquadernació de conservació realitzada amb cartró

L’octau abans i després de la restauració. A l’esquerra poden apreciar-se clarament al a portada les taques provocades per la intervenció anterior. A la dreta el llibre un cop cosit i enquadernat.

detall del llibre abans i després d'enquadernar-lo

Detall dels bifolis centrals abans i després de la restauració,

Consolidació de llacunes de la portada del llibre Agora de nuevo recopilados los mejores romances de los tres libros de Sylva y añadidos los de la Liga

A l’esquerra la portada abans de restaurar-se. A la dreta les llacunes reintegrades amb paper japonès d’un to més clar que el paper original seguint el criteri de legibilitat.

 

(*)Totes les peces publicades compten amb el consentiment dels seus propietaris o responsables de custodia.

Comparteix aquesta pàgina a les xarxes socials!

Ir a Arriba