De la revista:
Unicum
. Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya. 2011, nº. 10. Barcelona: 2011. ISSN: 1579-3613

Del artículo:
BLASI, Berta
. Pla parcial d’actuació contra l’atac de microorganismes. Unicum. 2011, nº. 10,  p.63-72.

UNICUM núm. 10, revista de conservació i restauració

Aunque la lucha contra los microorganismos es una tarea constante en archivos y bibliotecas, se ha demostrado que con pocos recursos, tanto económicos como humanos, se pueden mantener bajo control.

El objetivo de este artículo es demostrar la efectividad de un plan parcial de actuación exponiendo un ejemplo práctico, y alentar a los responsables de la conservación de los centros a llevarlo a cabo con pocos medios.

 

UNICUM núm.10, interior de la revista de conservació i restauració

Vaciado del sumario de este número:

 

 • BAGAN, R., GUAL, E., SALA, M., SILVESTRE, D. «El Gran dia de Girona», la restauració d’una obra de gran format. Unicum. 2011, núm. 10, p. 5-26.
 • SPERANZA, L., VERDELLI, M., PRESENTI, N. Tècniques modernes per a l’entelat transparent de pintures. Unicum. 2011, núm. 10, p. 27-38.
 • RULLAN, M.T., GALLARDO, M.D. Les temptacions de Sant Antoni. Tractament de conservació i restauració de dues pintures inèdites de la catedral de Mallorca. Unicum. 2011, núm. 10, p. 39-48.
 • PERELLA, B., MUIÑOS, M. Conservació i restauració de còmic: el mètode nord-americà. Unicum. 2011, núm. 10, p 49-62.
 • BLASI, B. Pla parcial d’actuació contra l’atac de microorganismes. Unicum. 2011, núm. 10, p. 36-72.
 • ARTIGAU, M., PLAYÀ, E. L’alabastre de Sarral com a suport escultòric. Descripció i introducció geològica. Unicum. 2011, núm. 10, p. 73-85.
 • PLAYÀ, E., ARTIGAU, M. TAULER, E. Caracterització i estudi de procedència de l’alabastre del retaule de l’altar major de Poblet. Unicum. 2011, núm. 10, p. 85-96.
 • REMOLÀ, J.A. Recipients de bronze romans recuperats en les excavacions arqueològiques del PERI-2 (Jaume I – Tabacalera) de Tarragona. Unicum. 2011, núm. 10, p. 97-102.
 • BERNAT, F.M. [et al.]. Estudi del conjunt de recipients de bronze romans procedents de l’excavació PERI-2 (Tarragona): consideracions tècniques per a la seva conservació i restauració. Unicum. 2011, núm. 10, p. 103-116.
 • RUÍZ-MORENO, S. [et al.] Identificació amb metodologies fotòniques no destructives d’una obra inèdita de Theodor Gaspar Smitz. Unicum. 2011, núm. 10, p. 117-126.
 • SALVADÓ, N., BUTÍ, S., PRADELL, T. Alteracions en les fulles de plata aplicades sobre fusta policromada d’època medieval. Unicum. 2011, núm. 10, p. 127-134.
 • MARTÍNEZ, R., ROCABAYERA, R. Els olis essencials. Conservació preventiva en el control microbiològic. Unicum. 2011, núm. 10, p. 135-142.
 • GALÁN, A. Investigació en conservació del patrimoni cultural a Espaya: estat de la qüestió. Unicum. 2011, núm. 10, p. 143-148.
 • ARTIGAU, M., ÁLVAREZ, A. Eduard Porta imparteix la lliçó inaugural del curs acadèmic 2010-2011 de l’ESCRBCC. Unicum. 2011, núm. 10, p. 149-150.
 • BALUST, L. Videoconferència del 5è congrés «Color i Conservació». Unicum. 2011, núm. 10, p. 151-152.

Join our newsletter

Volutpat vel turpis nulla lorem sed semper. Aliquam sagittis sem libero viverra vehicula nullam ut nisl.