Llicenciada en Documentació i Diplomada en conservació i restauració de patrimoni documental i obra gràfica.