Peritatge judicial, inventaris, avaluació de l’estat de les col·leccions i plans de catàstrofes en arxius i biblioteques.