Conservació de sis llibres de registre de Mossos

Llibre de registre de mossos

En aquest cas se’ns presenten sis llibres de registre de mossos molt malmesos. Passa sovint que degut al mal emmagatzematge els documents d’arxiu es deterioren de manera irreversible. Les patologies que mostren aquests llibrets apunten que en algun moment de la seva història van patir una inundació: fang, palla, microorganismes, pàgines enganxades…
El paper de pasta mecànica imprès i manuscrit s’ha descolorit per l’acció de l’aigua i molts dels registres s’han perdut per sempre, les grapes que els “enquadernen” estan rovellades i cada cop mes corroeixen el suport. L’atac de microorganismes ha provocat la fragilitat del suport amb pèrdues importants, taques de coloració morada…  Els quaderns també mostren arrugues, plecs, pèrdua de suport i tintes corregudes.

Actuar amb rapidesa i determinació en el cas d’una fuita d’aigua o inundació és crucial pel futur de la informació que alberguen els documents, tractar-los immediatament possibilitarà preservar-los per el futur. En el cas que els documents hagin patit la catàstrofe amb anterioritat a la nostra custòdia serà interessant prioritzar-ne el tractament per davant d’altres peces ja que els potencials agents de deterioració, com ara microorganismes, poden estar latents i ser una font d’infecció per la resta del fons.

El tractament genèric que s’aplica als documents afectats per fongs és, en primer lloc, l’aspiració individual de cada pàgina, llom, capçada… amb un aspirador que tingui filtres HEPA que garanteixen la captura de les espores dels microorganismes no retornant-les a l’ambient. En segon lloc es pot consolidar i reintegrar el suport assegurant que els fragments més fràgils no es despendran dels documents i en tercer lloc, si es desitja, es pot tornar a enquadernar.

Desmuntat de quadernets i aspiració de microorganismes


A la imatge, desmuntat dels quadernets i aspiració amb filtres HEPA dels microorganismes pàgina per pàgina.

Procedència de la peça: Museu de Badalona

Vegeu també el Pla parcial d’actuació contra l’atac de microorganismes o Hongos ambientales en una biblioteca: un año de estudio.

(*)Totes les peces publicades compten amb el consentiment dels seus propietaris o responsables de custodia.

Comparteix aquesta pàgina a les xarxes socials!

Go to Top