Restauració de la revista “Arte Fotográfico”

Revista

Revista “Arte Fotrográfico” abans de la restauració

Un dels últims projectes del taller són aquests deu números de la revista “Arte Fotográfico” corresponents als mesos gener a desembre de 1927. Són exemplars molt rars i des de l’Arxiu Comarcal de l’Anoia es va decidir restaurar-los per tal que qui hi estigués interessat pogués consultar-los.

L'abans i el després de la restauració de la revista

L’abans i el després de la restauració de la revista “Arte Fotográfico”

Quan varen entrar al taller estaven en molt mal estat degut a danys provocats per l’aigua, que havia provocat que el paper estucat es tornés extremadament trencadís i fràgil. Les pàgines s’havien enganxat entre elles i era pràcticament impossible la seva manipulació. A més, s’hi afegia el sistema d’enquadernació típic d’enquadernat de revistes: les grapes, que s’havien oxidat fins a tal punt que es desfeien a l’intentar treure-les.

Al taller es varen “desenquadernar” les revistes i, pàgina per pàgina, es va fer una neteja mecànica en sec per tal d’eliminar la brutícia superficial i les possibles espores de microorganismes (sempre a tenir en compte quan hi ha hagut aigua pel mig), es varen desacidificar les tapes, de cartolina, i es varen consolidar els estrips i les llacunes de les pàgines. Finalment vàrem tornar a recosir les revistes substituint les grapes per fil de cotó.

Ara aquests exemplars tant excepcionals ja poden tornar a consultar-se a la seu de l’Arxiu sense cap mena de perill.

Neteja mecànica en sec i desacidificació de les tapes de la revista

Neteja mecànica en sec i desacidificació de les tapes de la revista

(*)Totes les peces publicades compten amb el consentiment dels seus propietaris o responsables de custodia.

Comparteix aquesta pàgina a les xarxes socials!

Go to Top