Xarxa d’Arxius Municipals. La Xarxa d’Arxius Municipals : Una estratègia de suport al patrimoni documental [en línia]. Diputació de Barcelona. Barcelona: Diputació de Barcelona, 2007 [Data de consulta: 24 de febrer de 2011]. Disponible a www.diba.es/opc/xam/fitxers/manual_arxius.pdf. ISBN de l’edició impresa 978-84-9803-218-5.

Programa XAMEl Programa de la Xarxa d’Arxius Municipals és una iniciativa definida per la Diputació de Barcelona a la que tenen accés els arxius inscrits dins la Xarxa. Té dues línies de suport i coordinació: el Programa de Manteniment (ajuntaments amb arxiver itinerant) i la Central de Serveis Tècnics (ajuntaments amb Serveis d’Arxiu Municipal), i ambdues iniciatives són coordinades per l’Oficina de Patrimoni Cultural.

A nivell de conservació i restauració del patrimoni documental el Programa de la XAM contempla:

  • el control de les condicions ambientals (temperatura i humitat relativa) amb els que es poden obtenir-se indicadors de l’estat dels dipòsits que permeten posteriorment actuar en conseqüència
  • la coordinació de la restauració dels documents que ho requereixin
  • les compres de material específic d’arxiu coordinant-ne la cerca de proveïdors i reducció de costos
  • digitalització del patrimoni documental (només en el cas de la Central de Serveis Tècnics)

Aquesta publicació repassa els (aleshores) 15 anys d’implantació i presenta els protocols que aplica l’Oficina de Patrimoni Cultural en els arxius municipals sense arxiver i té com a finalitat fer extensius aquests estàndards d’actuació a la resta d’arxius del territori.

“vol significar la consolidació d’una estratègia de suport als arxius municipals de la província de Barcelona per part de la Diputació de Barcelona, amb el ple convenciment que els reptes de futur ens motivaran a introduir millores i potenciar el diàleg amb els ajuntaments, amb l’objectiu final que el patrimoni documental local sigui gestionat, conservat i difós de manera eficaç”.

Comparteix aquesta pàgina a les xarxes socials!