Enquadernació americana trencada

L’enquadernació americana o enquadernació rústica fresada és aquella que habitualment no té el bloc del llibre cosit i té les tapes directament encolades al llom.

Es realitza agafant un bloc de fulls, a vegades estan agrupats en quadernets cosits i a vegades simplement són fulls solts, i s’encolen tots per la part del llom. Seguidament s’hi encola l’enquadernació directament a sobre per la part del llom i ja es té l’enquadernació completa. És la típica enquadernació que s’utilitza en els llibres de butxaca, de producció molt econòmica però també de durada molt curta.

Detall del llom d'una enquadernació americana

La principal problemàtica d’aquest tipus d’enquadernació és:

  • En els casos de les pàgines que no estan agrupades en quadernets i que per tant no estan cosides és molt habitual que les pàgines es desprenguin quan la cola envelleix. O bé que el bloc del llibre es parteixi en dos, tres o quatre blocs més petits.
  • També és freqüent que les tapes es desprenguin del bloc del llibre ja que només queden subjectades amb la cola que s’aplica al llom.
  • És molt normal trobar en aquests tipus d’enquadernacions que la tapa anterior s’ha perdut degut al joc que fa la cartolina de la tapa a l’obrir-se i tancar-se.
  • Sovint també trobem llibres amb el bloc de fulls cosit però que s’han desprès l’enquadernació per no tenir un sistema prou resistent d’ancoratge.

.

La restauració d’aquestes enquadernacions és relativament senzilla i consisteix bàsicament en reforçar el bloc del llibre per tal que no es desmunti ni s’escuarteri i consolidar-ne les tapes de cartolina. D’aquesta manera aconseguim tornar a donar consistència al llibre i permetre’n la lectura.

Comparteix aquesta pàgina a les xarxes socials!