Restauració duna fotografia d’un metge mirant pel microscopi, 1944

Metge mirant pel microscopi, 1994

A la imatge de l’esquerra s’observen els desperfectes ocasionats per l’insecte Lepisma saccharina (o peixet de plata) en una fotografia de l’any 1944 en suport paper. La imatge de la dreta mostra la fotografia un cop realitzada la reintegració del suport i el retoc cromàtic de la zona afectada.

---

(*) La confidencialitat i la discreció és una de les nostres prioritats; és per això que les peces publicades compten amb el consentiment dels seus propietaris o responsables de custodia.

---