Restauració d’un cartell publicitari de les mitges “Golden Rose”

Restauració d'un cartell pinupCartell imprès sobre paper de pasta mecànica. El suport es troba en perfectes condicions malgrat ha estat enrotllat sobre sí mateix en el seu emmagatzematge. Els elements sustentats estan en perfecte estat.

Es proposa després de la restauració elaborar una camisa feta a mida amb paper barrera de conservació i pH neutre amb la finalitat d’assegurar-ne la preservació i la protecció dins el dipòsit.

Procedència de la peça: Museu de Badalona

---

(*) La confidencialitat i la discreció és una de les nostres prioritats; és per això que les peces publicades compten amb el consentiment dels seus propietaris o responsables de custodia.

---