Capsa de conservació per a ventall

Capsa de conservació

Pel fet que el ventall de paper era una peça molt fràgil, es va elaborar una capsa a mida amb materials de conservació on quedava totalment encaixat i es protegia així de les possibles manipulacions, assegurant l’estabilitat química de la peça.

---

(*) La confidencialitat i la discreció és una de les nostres prioritats; és per això que les peces publicades compten amb el consentiment dels seus propietaris o responsables de custodia.

---