Llicenciada en Documentació 2006 – Universitat de Barcelona · www Número de Colegiada 3235 i ex-vocal a la junta de govern del Col·legi de Bibliotecaris i Documentalistes de Catalunya · www
Diplomada en Conservació i restauració, especialitat de Document Gràfic 2003 – Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya · www
IDIOMES
Deustche, B1 (2008) Escola Oficial d’Idiomes Badalona · www
English, B2 (2007) Escola Oficial d’Idiomes Badalona · www Català i Espanyol nadius

BLASI, B. When justifying the costs of conservation science becomes a losing battle. ICCROM in ICCROM Forum Conservation Science. [on line]. [Date of review: 11, 3th 2013]. Available at: http://forum2013.iccrom.org/justifying-costs-conservation-science-becomes-losing-battle/
BLASI, B. One ring to find them, one ring to bring them all. ICCROM in ICCROM Forum Conservation Science. [on line].[Date of review: 11, 3th 2013 ]. Available at: http://forum2013.iccrom.org/one-ring-find-one-ring-bring/
BLASI, B. Conservació d’enquadernacions. En Butlletí Informatiu de l’Associació d’Arxivers Gestors de Documents de Catalunya [en línea]. Barcelona, mayo de 2011. [Consulta: 3 de mayo de 2011]. Disponible en < http://www.arxivers.com/publicacions/butlleti-de-lassociacio/butlleti-de-laac/doc_download/333-butlleti-99.html>
BLASI, B. Pla parcial d’actuació contra l’atac de microorganismes. Unicum: Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya, 2011, núm. 10, p.63-72. Disponible a: http://unicum.cat/2011/04/pla-parcial-d%E2%80%99actuacio-contra-l%E2%80%99atac-de-microorganismes/
BLASI, B. Internet y redes sociales aplicadas a difundir la conservación y la restauración de patrimonio documental. Universidad de Granada. XVIII Congreso Internacional de Conservación y Restauración de Bienes Culturales. Granada: Universidad de Granada, 2011. p. 271-274.

2016

Iniciación a la restauración de documentos
Asociación de Archiveros Canarios

¡Salvemos nuestros papeles! : Conservación de batalla. Conservación y restauración de documento gráfico y patrimonio documental
Fundación Mapfre Guanarteme

Iniciació a la restauració de documents
Arxiu Comarcal del Vallès Oriental

Capses de conservació i sistemes de presentació (dues edicions)
Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de Catalunya

2015

La restauració de llibres i documents medievals
Sant Jordi. Escoles Garbí Pere Vergés. Sessió de divulgació adreçada a alumnes de 3r d’ESO

Taller de restauració d’enquadernacions americanes (4a edició)
Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de Catalunya

2014

El llibre, una espècie en perill?
Els Juliols. Universitat de Barcelona

Taller de restauració d’enquadernacions americanes (tres edicions)
Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de Catalunya

I Postgrau de gestió i tractament digital de la documentació històrica. Modulo V: Preparació de documents històrics per a la digitalització.
Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents.

2013

Conservación y restauración de patrimonio documental: Principios básicos Sessió sobre els principis bàsics en la conservació i restauració de patrimoni documental
Socialbiblio

2012

Postgrau Tractament i Gestió del Patrimoni Bibliogràfic Sessió sobre la restauració de material d’arxiu i obra gràfica dins el mòdul Preservació del patrimoni bibliogràfic
Facultat de Biblioteconomia i Documentació. Universitat de Barcelona

2011

Postgrau Tractament i Gestió del Patrimoni Bibliogràfic Sessió sobre la restauració de material d’arxiu i obra gràfica dins el mòdul Preservació del patrimoni bibliogràfic
Facultat de Biblioteconomia i Documentació. Universitat de Barcelona

Jornada d’Orientació Professional Testimonis i experiències reals d’experts i ex-alumnes en el món laboral
Facultat de Biblioteconomia i Documentació. Universitat de Barcelona

Cafè del Canal Professional
Facultat de Biblioteconomia i documentació. Universitat de Barcelona

2016

2015

Introducció a la restauració de documents i obra gràfica sobre paper a la manera japonesa
Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya (20h)

La fotografia del patrimoni cultural: gestió del color i fotografia científica
Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya

2014

Curs Enquadernacions en pergamí: estructures, anàlisi i conservació
Taller de restauració de la Biblioteca de Catalunya (20h)

Tractament de les tintes ferrogàl·liques amb fitats i nous tractaments amb nanopartícules
Monestir de Sant Pere de les Puel·les. Barcelona

I Congreso Internacional sobre el libro medieval y moderno
Universitat de Zaragoza.

Identificació, preservació i presentació de coleccions de fotografia
Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya

Identificació i conservació de negatius sobre plaques de vidre
Escuela Restaura

2013

Tècniques de restauració d’enquadernacions en pergamí per a professionals de la restauració i la conservació
Taller de restauració de la Biblioteca de Catalunya (20h)

La tècnica del pastel: especificitats de la seva conservació i restauració
Museu Picasso de Barcelona

2012

Conservació i organització de col·leccions fotogràfiques
Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya

2011

Identificació i valoració de gravats
DomusArtis

Com crear la teva marca personal per a millorar la teva rellevància professional
Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de Catalunya

Assegurances Responsabilitat Professional adreçades als professionals de la conservació-restauració de béns culturals
Grup Tècnic

Digitalització del patrimoni bibliogràfic
Facultat de Biblioteconomia i Documentació. Universitat de Barcelona

Pèrits Judicials
Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de Catalunya

Jornadas Internacionales Codex: Materia de escritura
Universitat Pompeu Fabra

2010

I Jornades de Biblioteques patrimonials: Conservant en futur, construint el passat
Ateneu Barcelonès

Conservo, ergo sum, o com morir en silenci – Documents sonors i audiovisuals
Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya

La conservació i gestió de col·leccions d’art sobre paper i obra gràfica
Museu de Montserrat

2009

Realització de projectes i pressupostos per a la conservació i la restauració de béns culturals artístics
Col·legi de Doctors i Llicenciats en Belles Arts i Professors de Dibuix de Catalunya

2006

Conservació i preservació de la informació digital
Universitat de Barcelona

2005

Edificis per a biblioteques: de nova construcció o rehabilitacions?
Universitat de Barcelona

2004

Jornada tècnica sobre microorganismes en el patrimoni documental
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona

2003

Curs d’introducció a la conservació de fotografies
Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya

Paleografia i diplomàtica
Societat Catalana de Genealogia, Heràldica, Sigil·lografia, Vexil·lologia i Nobiliària. Arxiu Nacional de Catalunya